RealSoft WEB
RealSoft WEB Nový, opäť vyvinutejší konfigurovateľný websystém pre správu nehnuteľností so systémom RealSoft!
Web do 24 hodín
Web do 24 hodín Vytvorte si portfólio inzerátov s vlastným webom s konfiguráciou a správou, na vlastnej doméne a to už za 24 hodín!
Dom Svätý Jur Luxusný dom na veľkom pozemku, harmónia stavby a prírody
Domy Mariánka
Dom Bučuháza
dom Kittsee
dom Gyor Jutka
dom Kittsee_prenájom
luxusný byt Koliba
byt Stupava
záhrada Tavarikova osada
byt Záhorská Bystrica_prenájom
Kempelenova_prenájom

Ponuka nehnuteľností v Maďarsku

Základné podmienky pri kúpe nehnuteľnosti v Maďarskej republike

V legislative Maďarskej republiky je ukotvené právo občana Európskej únie na kúpu nehnuteľnosti. Legislatíva nepovoľuje cudziemu občanovi kúpu ornej pôdy a záhrady.

Zákon ďalej stanovuje, že pri kúpe nehnuteľnosti v Maďarsku kúpno-predajnú zmluvu môže vypracovať jedine právnik, rovnako realizácia predaja spolu s finančným vyrovnaním sa koná za prítomnosti právnika, ktorý následne podáva návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny úrad. Právnik v deň predaja overuje čerstvé listy vlastníctva, nie staršie ako 24 hodín. Katastrálny úrad vykoná zápis do listu vlastníctva najneskôr do 48 hodín od podania. Oficiálny prevod vlastníckych práv sa realizuje v rozpätí 2-3 týždňov.

Poplatky za právne služby

V praxi sú známe dve možnosti, buď si právnik určí sumu cca 700-720 Eur, alebo je to suma 1% z predajnej ceny nehnuteľnosti

Poplatky pre katastrálny úradčinia 2x 42 Eur.

 Poplatky z nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Tento poplatok „ illeték“ z hodnoty nehnuteľnosti sa platí príslušnému daňovému úradu, ktorý cca 3-4 týždne po nadobudnutí nehnuteľnosti pošle poštovú poukážku s výzvou na zaplatenie poplatku.

Pri kúpe bytu alebo domu je výška poplatku:

 Do 4 000 000,-Ft kúpnej ceny činí poplatok 2%

nad 4 000 000,-Ft kúpnej ceny činí poplatok 4%

Pri kúpe stavebného pozemku a nebytových priestorovčiní poplatok 10% z kúpnej ceny. Avšak, ak sa kupujúci pri kúpe stavebného pozemku zaviaže k výstavbe najneskôr do 4 rokov, poplatok neplatí.

Daň z predaja domu alebo bytu, nadobudnutého do 5 rokov je 25% z predajnej ceny. Táto výška úmerne klesá odstupom rokov:

-         v 1.roku nadobudnutia je daň 25%

-         v 2.roku je daň 90% z 25% výšky

-         v 3.roku je daň 60% z 25% výšky

-         v 4.roku je daň 30% z 25% výšky

-         v 5.roku sa už daň neplatí

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2